ارائه خدمات کنسولی به شهروندان ایرانی حاضر در جام جهانی قطر ادامه می‌یابد


تهران- ایرنا- معاونت امور کنسولی وزارت امور خارجه اعلام کرد: ارائه خدمات کنسولی به هموطنان ایرانی حاضر در قطر، تا پایان جام جهانی ادامه خواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959260/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی