اراده راسخ ایران و الجزایر برای تقویت همکاری‌های مشترک


تهران- ایرنا- در پایان سفر رسمی رئیس‌جمهور کشورمان به الجزایر، دو کشور در بیانیه‌ای رسمی، ضمن ابراز رضایت از کیفیت و نتایج مثبت گفت‌وگوها، بر اراده راسخ طرفین برای تقویت بیشتر همکاری‌های مشترک تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85407326/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی