اربعین؛ پرقدرت‌ترین رسانه برای ترویج دین در دنیای فردگرایی


تهران – ایرنا – «راهپیمایی میلیونی اربعین پرقدرت‌ترین رسانه برای ترویج زیست دین‌مدارانه در دنیای خسته از فردگرایی است؛ اجتماع عظیمی که ظرفیت ویژه‌ای برای اعلام موجودیت شیعه در افکارعمومی جهانی دارد».


منبع: https://www.irna.ir/news/85219106/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی