ارتش در حراست از استقلال و تمامیت ارضی کشور تواناست


مشهد- ایرنا- فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: ارتش در اجرای مأموریت حراست از استقلال و تمامیت ارضی کشور کاملاً تواناست و با تمام قدرت می تواند هر زمانی در هر عرصه که لازم باشد ماموریت خود را انجام دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128680/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی