ارتش پاکستان: ۸۵ درصد حصارکشی مرزهای مشترک با ایران تکمیل شده است


اسلام آباد – ایرنا – سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرد: ۸۵ درصد از طرح حصارکشی مرزهای مشترک این کشور با جمهوری اسلامی ایران تکمیل شده و سایر اقدامات مانند تاسیس برجک‌ها نیز با قوت تمام ادامه دارد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85092462/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B8%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی