ارتش چه کشوری در آسیای مرکزی قدرتمندتر است؟


تهران – ایرنا – ازبکستان و تاجیکستان در رتبه بندی به روز شده وبسایت معروف «رتبه جهانی قدرت آتش» (Global Firepower) برای سال ۲۰۲۳ به ترتیب بالاتر و پایینتر از دیگر کشورهای آسیای مرکزی و در میان ۱۴۵ کشور در رتبه های ۶۲ و ۱۲۰ قدرتمندترین ارتش های جهان قرار گرفتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84993113/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی