ارتقای "مهارت‌گرایی" جای "مدرک‌گرایی" را در مراکز فنی و حرفه‌ای اصفهان می‌گیرد


اصفهان–ایرنا–مدیرکل فنی و حرفه‌ای اصفهان گفت: یکی از اقدامات مهم این سازمان در سالجاری، ارتقای مهارت‌گرایی به جای مدرک‌گرایی است که این مهم در آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای اصفهان با جدیت و پویایی دنبال می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85183494/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی