اردوگاه کرامت سپاه در کرمان؛ متفاوت و اشتغال‌آفرین


کرمان – ایرنا -به باور تمامی کارشناسان و مسئولان اگر برای فرد معتادی که اعتیاد خود را ترک کرده اشتغال ایجاد شود، احتمال بازگشت وی به گرداب اعتیاد بسیار کمتر می شود و این هدف در اردوگاه کرامت کرمان به گونه ای در حال انجام است که حتی برخی کارکنان اردوگاه از بین همان معتادان انتخاب شده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074470/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی