ارزش صادرات غیرنفتی کشور به بیش از ۴۳ میلیارد دلار رسید


تهران-ایرنا- سخنگوی دولت نوشت: از ابتدای امسال تا دهم دی ماه، ارزش صادرات غیرنفتی کشورمان به ۴۳ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار رسید که در مقایسه سال قبل بیش از ۱۹ درصد رشد داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988458/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی