ارسال بی‌حد و حصر سلاح‌های غربی به اوکراین شرایط را پیچیده‌تر کرده است


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه درباره بحران اوکراین گفت: ایران مخالف تداوم جنگ از جمله در اوکراین است و معتقدیم ارسال بی حد و حصر سلاح‌های آمریکایی و اروپایی به اوکراین شرایط را پیچیده‌تر کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965094/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%AF-%D9%88-%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی