از اعتیاد تا انقلاب


تهران- ایرنا- مصرف اینترنت در دنیا به دلیل پیشرفت تکنولوژی در یک دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. مصرف زیاد اینترنت می‌تواند تاثیرات مثبت و منفی زیادی چه در فرد و چه در جامعه داشته باشد. افسردگی، انزواطلبی و افزایش خشم عمومی از پیامدهای مصرف بی‌رویه اینترنت در جوامع مختلف است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85006346/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی