از شاتگان تا کلاشینکف؛ بیشترین سلاح قاچاق در کدام استان کشف شد؟


تهران – ایرنا – کف خیابان‌های شهرهای ایران، مقصد سلاح‌های قاچاقی است که در هفته های اخیر کشف محموله های آن روند فزونی یافته تا به زعم پدرخوانده‌های جریان آشوب نه تنها فضای داخلی ایران مسموم و ملتهب بماند، بلکه در گام بعد تجزیه و براندازی رقم بخورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84953360/%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی