از کشف ۷۰۰ میلیارد تومان کالا تا ۲ میلیون لیتر سوخت و سه هزار قبضه سلاح‌ قاچاق


بوشهر – ایرنا – فرمانده مرزبانی فراجا گفت: با همت نیروهای مرزبانی در قالب طرح رعد۱۰ که از۲۰ بهمن در مرزهای کشور اجرایی شد و همچنان ادامه دارد ۷۰۰ میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036268/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی