اساسنامه مرکز هماهنگی ریسک بلایای طبیعی امضا شد
تاشکند- ایرنا- وزیر امور خارجه گفت: در سفر به ازبکستان اساسنامه مرکز هماهنگی ریسک بلایای طبیعی به تایید وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) رسید و همه وزرا سند را امضا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85009304/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی