استاد دانشگاه آمریکا: سفر رئیس جمهور ایران به سوریه، نشان دهنده پیروزی محور مقاومت است


نیویورک- ایرنا- دیوید یعقوبیان استاد تاریخ دانشگاه ایالتی کالیفرنیا درباره سفر آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به سوریه گفت که این سفر نشان دهنده پیروزی محور مقاومت در جنگ کثیف سوریه تحت حمایت آمریکا است که واشنگتن نتوانست به تغییر رژیم مدنظر و تجزیه سوریه دست یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85102517/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی