استاد فکر


تهران- ایرنا- در حالی که در دانشگاه‌های آمریکا و کانادا خواهان تدریس او بودند و چهره‌ای صاحب‌نظر در مباحث فلسفی بود؛ اما تصمیم گرفت که همنشین جوانان باشد و از آنان مقابل سیل شبهات اعتقادی دفاع کرد. محمد تقی مصباح یزدی، شخصیتی که صراحت در بیان و قاطعیت در مسیر حق از ویژگی‌های او بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986112/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%81%DA%A9%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی