استاندار آذربایجان‌غربی: بسترهای لازم برای حضور مردم در آیین اربعین فراهم شود


ارومیه – ایرنا – استاندارآذربایجان غربی با بیان اینکه وحدت و همبستگی بین اقشار مختلف مردم، خروجی اربعین است، گفت: بسترهای لازم به بهترین شکل ممکن برای مردم در اربعین فراهم شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170475/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی