استاندار آذربایجان غربی در سامانه سامد پاسخگوی مسایل و مشکلات مردم است


ارومیه – ایرنا – استاندار آذربایجان غربی در ارتباط مستقیم از طریق سامانه «سامد» به پرسش‌های مردم این استان و مسایل و مشکلات آنان در حوزه‌های مختلف پاسخ می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982545/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی