استاندار خراسان‌شمالی با رییس جمهور دیدار کرد


بجنورد- ایرنا- استاندار خراسان شمالی امروز (دوشنبه) با “آیت الله سیدابراهیم رییسی” رییس جمهور دیدار و در خصوص مسایل گوناگون توسعه استان گفت و گو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955864/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی