استاندار فارس: خانواده‌ها دید خود را به اشتغال تغییر دهند


شیراز – ایرنا – استاندار فارس با اشاره به اینکه بیشترین درخواست‌های مردمی در بخش‌های اشتغال، مسکن و خدمات اجتماعی است، گفت: خانواده‌ها باید دید خود را نسبت به مساله اشتغال تغییر دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135248/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی