استاندار مازندران: بی‌برنامگی مسوولان در ادوار گذشته سبب محرومیت بخش بلده نور شد
نوشهر- ایرنا- استاندار مازندران گفت : بی برنامگی دوره های گذشته سبب غفلت و توسعه نیافتگی بخش بلده شهرستان نور در خطه غربی استان شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85229059/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی