استاندار گیلان: ۲ هزار و ۱۳۶ برگ سند روستایی در استان گیلان صادر شد


رشت – ایرنا- استاندار گیلان از صدور ۲ هزار و ۱۳۶ برگ سند روستایی طی پنج ماه سال جاری خبر داد و افزود: تعداد اسناد مالکیتی که در این مدت در شهرستان املش صادر شده نیز ۱۴۷ برگ سند بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85215082/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B3%DB%B6-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی