استاندار یزد: ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت قبل جبران شد +فیلم


یزد- ایرنا- استاندار یزد گفت: دولت سیزدهم با برنامه‌ریزی، کار جهادی و انقلابی، افزایش صادرات و تولید ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت قبل را جبران کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85207412/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%DB%B4%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی