استاندار: ۴۹۸ طرح نیمه تمام در هرمزگان تکمیل شده است 


بندرعباس- ایرنا- استاندار هرمزگان گفت: ۴۹۸ طرح نیمه تمام از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون در این استان تکمیل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85189002/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%B4%DB%B9%DB%B8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی