استان‌های همجوار چهارمحال وبختیاری به هموطنان گرفتار در برف این استان کمک کنند


تهران – ایرنا – وزیر کشور به دنبال دستور رئیس جمهور، از استانداران استان‌های همجوار چهارمحال و بختیاری خواست تا همه امکانات لازم را برای کمک به هموطنان گرفتار در برف این استان ارسال کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031864/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی