استراتژی دوران دفاع مقدس نقشه راه انقلاب اسلامی است


خمین – ایرنا – فرماندار خمین گفت: استراتژی حاکم بر دوران دفاع مقدس و تاکتیک های آن دوران در تمام عرصه‌ها نقشه راه انقلاب اسلامی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85234734/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی