استرداد سرکردگان گروهک منافقین مطالبه روشن و صریح خانوده شهدا از مقامات اروپا است


تهران- ایرنا- خانواده شهدای ترور کشورمان در بیانیه‌ای با اشاره به رخداد اخیر در کشور آلبانی و برخورد پلیس این کشور با تروریست‌های گروهک منافقین از عملگرایی پر قدرت و موثر کشورمان در وقایع اخیر تقدیر کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85148568/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی