استقبال از ابتکارات عمان/ پنجره مذاکرات همیشه باز نخواهد بود


مسقط- ایرنا- وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه پنجره رسیدن به توافق از سوی ایران همیشه باز نخواهد بود، گفت: از هر ابتکاری از سوی سلطان عمان برای رسیدن به توافق خوب، قوی و پایدار استقبال می‌کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982535/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی