استقبال استاندار کربلا از امیرعبداللهیان


تهران-ایرنا-وزیر خارجه کشورمان در بدو ورود به کربلا مورد استقبال نصیف الخطابی، استاندار کربلا قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85039121/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی