استقبال باشکوه مردم البرز از رییس جمهور


کرج – ایرنا – رییس جمهور پس از افتتاح طرح های پیش بینی شده در استان البرز به اجتماع با شکوه مردم این استان رفت و مورد استقبال و ابراز احساسات کم نظیر قشرهای مختلف مردم البرز قرار گرفت..


منبع: https://www.irna.ir/news/85315763/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی