استقبال رسمی امیرعبداللهیان از وزیر خارجه لیبی


تهران-ایرنا- وزیر امور خارجه لیبی که به تهران سفر کرده با حسین امیرعبداللهیان همتای ایرانی خود دیدار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180291/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی