استقبال رسمی «اورتگا» از آیت‌الله رئیسی/ حضور مردم نیکاراگوئه در مراسم


تهران – ایرنا – رئیس‌جمهور نیکاراگوئه در میدان آزادی شهر «ماناگوآ» به صورت رسمی از رئیس جمهور کشورمان استقبال کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85139825/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AA%DA%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی