استقبال رسمی رئیس جمهوری نیکاراگوئه از آیت الله رئیسی + فیلم


تهران – ایرنا – «دانیل اورتگا» رئیس‌جمهور نیکاراگوئه در میدان آزادی شهر «ماناگوآ» بصورت رسمی از دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85139831/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی