استقبال رسمی رییس جمهور از شوکت میرضیایف


تهران- ایرنا- رییس جمهور اسلامی ایران در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد تهران به طور رسمی از «شوکت میرضیایف» رییس جمهور ازبکستان استقبال کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85143793/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%88%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D9%81

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی