استقبال مخبر از ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه


تهران-ایرنا-معاون اول رئیس جمهور با استقبال از پیشنهاد مطرح شده برای ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه، گفت: اگر این برنامه به شکلی مناسب طراحی شود گامی مهم در جهت توسعه کشور و تقویت مراودات تجاری با کشورهای همسایه خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172564/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی