استقبال و آمادگی ایران از ایده ایجاد گروه فرامنطقه‌ای برای پایان جنگ اوکراین


نیویورک- ایرنا- سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از ایده بهره برداری از ظرفیت دبیرکل سازمان ملل برای ایجاد گروه فرامنطقه ای برای رسیدگی به جنگ اوکراین استقبال می کند و آمادگی دارد در این فرایند مشارکت کامل داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85039033/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی