استکبار با تمام قدرت خود در فتنه ۱۴۰۱ شکست خورد/ دولت در حوزه معیشتی به فکر مولد قوی باشدبه گزارش حوزه احزاب ایرنا، اسدالله بادامچیان دبیر کل حزب موتلفه اسلامی پیرامون آیین نامه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال اظهار کرد: کشورمان در یک موقعیت ممتاز قرار دارد و حضور عظیم مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان این را به خوبی نشان داد و استکبار با تمام قدرت خود در فتنه ۱۴۰۱ شکست خورد.

وی مشکل معیشتی مردم را از مهمترین مسائل جاری کشور برشمرد و ادامه داد: دولت در بخش های زیر بنایی از زمان استقرار به خوبی کار کرده و اقدامات مهمی در بخش های مختلف  انجام داده است. 

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه دنیا در راستای تحولات الکترونیک قدم‌بر می دارد، افزود: دولت در سیاست های معیشتی از منظر درآمد و کسر هزینه های مردم و کسب و کار به فکر مولد قوی باشد و در جهت تقویت سامانه های جدید الکترونیک در حوزه دیجیتال  قدم بردارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84935470/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی