استیضاح وزیر بهداشت منتفی شد


تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از منتفی شدن استیضاح وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85013340/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی