اسلامی: بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران به صورت مرتب ادامه دارد
تهران- ایرنا- رئیس سازمان انرژی اتمی از تداوم بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ از تأسیسات هسته‌ای خبر داد و درباره سفر دبیرکل این نهاد به ایران گفت: با نهایی شدن زمان و اهداف سفر آقای گروسی، وی به ایران خواهد آمد و ما از حضور ایشان استقبال می‌کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85009460/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی