اسلامی: درک دولتمردان آمریکا فاصله زیادی با واقعیت ایران دارد


تهران- ایرنا- رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: دولتمردان آمریکا چون گذشته، ذهنیت‌شان را تغییر نداده‌اند و با اقدامات اخیراشان نشان داده‌اند که قدرت درک حقایق ملت ایران را ندارند و از واقعیت فاصله بسیاری دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964160/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی