اسلامی‌:‌ دستاوردهای فناوری هسته‌ای ایران در راستای صلح و خدمت به بشریت است


تهران – ایرنا – رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و همواره انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را دنبال می‌کند، تاکید کرد: دستاوردهای فناوری هسته‌ای ایران در راستای صلح و خدمت به بشریت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85246285/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی