اسلامی: سیاست ایران در برابر تهدیدهای هسته‌ای «نوآوری باز» است


اصفهان-ایرنا- معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی گفت: در شرایطی که صنعت هسته‌ای و مراکز وابسته به آن مکان های امنیتی و با حفاظت شدید پنداشته می شوند و دشمن نیز در صدد تقویت این نوع نگاه است؛ ایران سیاست «نوآوری باز» را در این حوزه دنبال می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983622/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی