اسلامی: نقشه تقابل با آژانس را به تعامل هدفمند تبدیل کردیم


تهران-ایرنا- رئیس سازمان انرژی اتمی ثبت ۱۵۹ طرح دانش‌بنیان را از مهم‌ترین دستاوردهای این سازمان دانست و تصریح کرد: دشمنان در تلاش بودند با استفاده از ظرفیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فشار خود علیه ایران را به اوج رسانند که با سیاست اعمال شده نقشه آنها در ایجاد تقابل ایران و آژانس، به روابطی تعاملی تبدیل شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077681/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی