اسماعیلی: آموزش‌های قرآنی در صدر فعالیت‌های وزارت فرهنگ قرار دارد


تهران- ایرنا- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در همه عرصه‌های فرهنگی توجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ترویج و تعلیم پیام‌های قرآن کریم است و در همه بخش‌ها قرآن در صدر فعالیت‌ها و آموزش‌ها قرار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038058/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی