اسماعیلی: ماهانه ۱۰۰۰تن کاغذ تولید داخل بین ناشران توزیع می‌شود


تهران-ایرنا- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص حمایت از تولید کاغذ داخلی گفت: هفته گذشته جشن شکرانه تولید کاغذ داخلی برگزار شد، ماهانه ۱۰۰۰تن کاغذ تولید داخل با کیفیت بالا بین ناشران توزیع می‌شود.قیمت پایه کاغذ را با دقت کنترل می کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957642/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی