اسکان۳۲ هزار و ۲۶۹ مسافر نوروزی توسط آموزش و پرورش لرستان
خرم آباد – ایرنا – مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: ۳۲ هزار و ۲۶۹ مسافر نوروزی در قالب ۶ هزار و ۷۳۷ خانوار از ۲۵ اسفند گذشته تا هفتم فروردین جاری در اقامتگاه‌های این نهاد اقامت داشته اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85428712/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%B3%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B2%DB%B6%DB%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی