اصرار آمریکا بر سیاست شکست خورده فشار حداکثری/پرایس: بر صادرات نفت ایران نظارت داریم


نیویورک – ایرنا- ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پی رویکرد دوگانه واشنگتن و تداوم سیاست شکست خورده فشار حداکثری علیه ایران گفت که ایالات متحده  بر صادرات نفت ایران نظارت دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008895/%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی