اصرار آمریکا بر مواضع غیرسازنده:به فشار علیه ایران ادامه می‌دهیم


نیویورک – ایرنا- لیندا توماس گرینفیلد سفیر و نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با اصرار بر مواضع غیرسازنده و تکرار اتهامات ضد ایرانی واشنگتن اعلام کرد: به فشار علیه ایران ادامه می‌دهیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970726/%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی