اصرار بهشتی و انکار مهدوی کنی


تهران- ایرنا- آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کتاب خاطرات خود از اصرار شهید بهشتی به او، برای عضویت در هسته مرکزی و شورای فقهی حزب جمهوری اسلامی سخن می‌گوید و اظهار می‌کند که به هر دو پیشنهاد شهید بهشتی، پاسخ منفی داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959835/%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی