اصلاح‌طلبان با اسم رمز اخراج اساتید دنبال پایگاه اجتماعی هستند


تهران_ایرنا_عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت:  انتشار اخبار ناصحیح درباره دانشگاه‌ها و اخراج اساتید با انگیزه‌های انتخاباتی از سوی اصلاح طلبان انجام می‌شود اما این کارها نمی‌تواند برایشان سرمایه اجتماعی جمع کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85220554/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی